SPEEDNAVI
SAMSUNGANDROID
 • Highlight Features

  I. Multi-Purpose Search

  - ทำการค้นหาชื่อสถานที่ ถนน ซอย และจุดสนใจที่บันทึกไว้ โดยใช้คำค้นเดียว

  II. Quick Speller

  - แสดง และแนะนำการใส่คำค้น ช่วยลดความผิดพลาดจากการสะกดคำค้นผิด

  III. Configured POI

  - เลือกแสดงจุดสนใจ เพิ่มเติมได้ 5 ชนิด-เลือกค้นหาจุดใกล้เคียง จากจุดสนใจใดๆ ที่สามารถกำหนดเองได้ 4 ชนิด

  IV. Configured Route

  - การใช้ Multi-Route

  V. Eco Driving

  - ทำการติดตามลักษณะการขับขี่/การเครื่องที่ของรถ ประกอบกับชนิดของเชื่อเพลิงที่ใช้ นำมาคำนาณเป็นอัตราการประหยัดของการขับขี่

  VI. Junction View

  - การแสดงภาพทางแยกเสมือนจริง ตลอดจนการแสดงระยะทางก่อนถึงจุดเลี้ยวถึง 3 ระดับ ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับ ผู้ขับขี่

  I. การติดตั้ง

  1) คัดลอกไฟล์ และโฟลเดอร์สำหรับติดตั้ง SpeedNavi ลงใน Internal Memory ของตัวเครื่อง โดยจะใช้พื้นที่รวมกันประมาณ 1.8 ~ 2.5 GB
  2) เปิด File Explorer ใน Android แล้วเลือกไปยังไฟล์ SpeedNavi_ .apk
  3) ระบบจะทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ SpeedNavi จนเสร็จ
  4) เข้าสู่กระบวนการลงทะเบียน

  II. การลงทะเบีนสินค้า

  1) สิ่งที่ใช้ในการIติดตั้ง
  - Software License : Txxx-xxxx-xxxx-xxxx => 16 หลัก
  - Account ในเว็บไซด์ SpeedNavi
  2) กรอกหมายเลข Software License และ Account ID, Password
  3) กดปุ่ม ยอมรับ

  III. การใช้งานคำสั่งพื้นฐานใน Speednavi

  1) มุมมองเมนูู

 • 2) เมนูแผนที่(1)

 • 3) เมนูแผนที่(2)

 • 4) Panel ที่ใช้แสดงข้อมูล POIูู

  IV. เมนู

  1) [ชื่อ] : ค้นหาปลายทางโดยการใส่คำค้น โดยสามารถหาได้ทั้งจาก ชื่อสถานที่ ถนน ซอย และชื่อจุดสนใจที่บันทึกไวูู้

 • 2) [ค้นหาล่าสุด] : แสดงรายชื่อ POI ที่เคยถูกเรียกแสดง

 • 3)ใ[กล้เคียง] : ค้นหาชนิดสถานที่ โดยอ้างอิงจากตำแหน่งปัจจุบัน

 • 4) [เบอร์โทรศัพท์] : ค้นหาจากหมายเลขโทรศัพท์

 • 5) [ประเภทสถานที่] :ค้นหาปลายทางโดยการเลือก แบ่งตามชนิด ประเภท และพื้นที่ของ POI นั้นๆ

 • 6) [พิกัด] : ระบุตำแหน่งของปลายทาง โดยการใส่ตำแหน่ง ละติจูด และลองจิจูด

 • 7)[จุดสนใจ] : แสดงรายชื่อ จุดสนใจที่เคบันทึกไว้

 • 8) [การเดินทาง] : แสดงข้อมูลการขับขี่และข้อมูลทั่วไป

 • 9) [ภาพรวม] :แสดงเวอร์ชั่นของโปรแกรม SpeedNavi

 • 10) [โหลดเส้นทาง] : เลือกแสดงเส้นทางที่เคยบันทึกไว้ มาแสดงผล

 • 11)[แสดงผล] :ปรับแต่งการแสดงผลทั่วไปในโปรแกรม

 • 12) [เส้นทาง] : ปรับเลือกค่าต่างๆ เกี่ยวข้องกับเส้นทาง

 • 13) [นำทาง] :ปรับแต่งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำทาง

 • 14) [อื่นๆ] : ใช้ปรับแต่งค่าอื่นๆ

 • 1.
 • Q: การติดตั้ง SpeedNavi ต้องติดตั้งใวใน SD Card หรือ Internal Memory ของเครื่อง
 • A: แนะนำให้ติดตั้งใน Internal Memory ของตัวเครื่อง
 • 2.
 • Q:จำเป็นหรือไม่ที่ต้องติตั่งใน Internal Memory อย่างเดียว?
 • A: SpeedNavi สามารถติดตั้งไว้ทั้งใน Internal Memory และ SD Card แต่แนะนำให้ติดตั้งลงใน Internal Memory จะดีกว่า เพราะ Internal Memory มีความเสี่ยงของการส่งข้อมูลผิดพลาดน้อยกว่า SD Card.
 • 3.
 • Q: เมื่อทำการติดตั้ง SpeedNavi ใหม่ จำเป็นต้องลบเวอร์ชั่น เดิมออกก่อนหรือไม่ แล้วต้องทำอย่างไร
 • "Application" > "Manage Application" เลือกแท็บ "All" แล้วเลือกโปรแกรม SpeedNavi สั่ง "Uninstall“
 • 4.
 • Q: ต้องการใช้จีพีเอส ต้องลงทะเบียนการใช้ระบบที่ไหน เสียค่าบริการเท่าไร
 • A: ไม่ต้องเสียค่าบริการใช้งานสามารถใช้งานทันที เพราะเป็นระบบของประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดให้พลเรือนทั่วโลกใช้บริการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • 5.
 • Q: การรับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้
 • A: : ติดฟิล์มหน้ารถที่มีส่วนผสมของปรอทอยู่ ยิ่งมีปรอทมากเท่าไร ก็ทำให้รับสัญญาณได้ยากขึ้นเท่านั้น จึงต้องใช้เสาสัญญาณภายนอกเข้ามาช่วย/ ท้องฟ้าปิด หรือมีฝนตก ทำให้สัญญาณดาวเทียมอ่อนลง/ อยู่ใต้อาคารสูง ที่จอดรถ ใต้ต้นไม้ใหญ่ ใต้อุโมงค์ ทางด่วน
 • 6.
 • Q: ระยะเวลาในอัพเดทแผนที่
 • A: ระยะเวลาอัพเดทแผนที่ปีละ 2 ครั้ง
 • 7.
 • Q: การอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่
 • A: ไปที่ www.speeednavi.com > อัพเดท หรือ ท่านสามารถมารับแผ่น CD ได้ที MNSOFT
 • 8.
 • Q: การตรวจสอบเวอร์ชั่นโปรแกรม Speednavi
 • A: เปิดระบบนำทาง Speednavi > ไอคอน ภาพรวม > Program Ver , Map Ver
 • 9.
 • Q: สามารถนำค่าพิกัดจาก Google มาใช้กับ Speednavi ได้หรือไม่
 • A: ท่านสามารถนำค่าพิกัดจาก Google มาค้นหาตำแหน่งได้โดย ไปยังไอคอนพิกัด เลือกค่าพิกัดแบบองศา
 • 10.
 • Q: การนับระยะ warranty Software Speednavi กี่ปี
 • A: : ระยะ warranty 1 ปีหลังจาก ลงทะเบียนการใช้งานของโปรแกรม หลังจากหมด warrantyจะมีค่าอัพเดท 900 บาท/ปี
 • Speednavi Android VOD Training